Miksi valokuitu?

Tiedon määrä netissä kasvaa koko ajan eikä kuluttaja voi itse vaikuttaa lataamansa tai katselemansa tiedon määrään, vaan se määräytyy lähettäjän toimesta. Tämän vuoksi verkolta vaaditaan jatkuvasti parempaa kykyä siirtää tietoa häiriöttömästi ja turvallisesti niin, etteivät sääolosuhteet, maasto tai käyttäjien määrä vaikuta verkon toimivuuteen.

Valokuidun kautta nettiliittymän nopeus on todella se, mikä luvataan. Mobiililiittymissä eli langattomassa verkossa liittymän nopeutta hidastavat esimerkiksi yhtä aikaa nettiä käyttävien määrä, netin käyttäjän ja signaalia lähettävän maston välinen matka sekä netin käyttäjän ja mastonvälissä olevat mahdolliset puut, mäet ja rakennukset ja sääolosuhteet. Mitä useampia käyttäjiä verkossa on yhtä aikaa, mitä kauempana käyttäjä on tukimastosta, mitä enemmän maston ja käyttäjän välissä on puita, mäkiä tai rakennuksia, sitä hitaammin yhteys toimii. Tämän vuoksi esimerkiksi kesän festariaikaan langattomat verkot tukkeutuvat ja ruuhkautuvat helposti.

Netissä jokainen voi käydä itsekin tarkistamassa oman liittymänsä lähtevän ja tulevan nopeuden. Molemmat ovat tärkeitä.

Valokuituverkossa jokaisella käyttäjällä on oma kaistansa, jota pitkin lähettää ja vastaanottaa tietoa nettiliittymän kautta. Tämän vuoksi mikään yllämainituista ei vaikuta liittymän nopeuteen. Mikäli langattoman verkon nopeutta halutaan kasvattaa, täytyy jatkossa mastoja tehdä yhä tiheämpään.

Valokuidun avulla myös voidaan eriyttää langattoman ja kiinteän verkon kautta kulkeva tieto. Näin molemmat pääsevät paremmin toimimaan omien kykyjensä mukaan: kiinteä yhteys kuljettaa ns. raskaan liikenteen, kuten televisio-ohjelmat ja viranomaisasiointiin liittyvän tiedon, jotka vaativat mahdollisimman häiriötöntä ja turvallista tiedon siirtoa. Langaton taas vapautuu kännyköille ja matkalla oleville netin käyttäjille. Ne eivät siis ole toisensa poissulkevia vaan toisiaan täydentäviä.

Eikö matka siis vaikuta valokuituun?

Ei, matka ei vaikuta valokuituun tai tiedon liikkumisnopeuteen sen sisällä.

Entä käyttäjämäärät?

Ei, nekään eivät vaikuta valokuiden nopeuteen.

Onko nopeus valokuituverkossa vakaa?

On se.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *