Tiedotteet MERIJÄRVI

 

Merijärvi, tiedote 29.11.2017

Merijärvi 2017 – 2018 – hankkeessa:

  • on pidetty esim. ohjausryhmän kokous, työmaakokous ja rahoittajan kanssa aloituskokous. Paraillaan hankkeen ensimmäistä maksatusta varten; käydään vuoden 2017 aikana kertyneet asiakirjat ja paperit läpi, valmistellaan ja raportoidaan ne ensimmäistä tukihakemusta varten.
  • tilataan/odotetaan tarvittavia materiaaleja laiteasemalla tapahtuvia hitsauksia ym. toimenpiteitä varten.
  • käydään neuvotteluja operaattorista ja operaattorin kanssa tehtävästä sopimuksesta
  • käydään neuvotteluja käyttäjäosuuskunnan perustamisesta

Jos kiinteistössäsi onkin jo tehty sisäasennus ja kaapeli on tuotu pihalle, yhteyksien saaminen odottaa vielä laiteasemahitsausten valmistumista ja operaattorineuvottelujen läpikäyntiä ja sopimuksia. Ensimmäisten yhteyksien saamisen aikataulua on vielä vaikea määritellä tarkkaan. Koska kaivuutyöt ovat talven ajan pysähdyksissä, suuri osa liittymän tilanneista saa yhteydet vasta kaivuiden alkamisen jälkeen.

Paljon on jo tehty ja asiat etenevät. Heti kun asentaja aloittaa hitsaukset laiteasemalla, ilmoitamme siitä verkkosivuilla ja Facebook-siuilla. Kuvia hitsauksesta laitetaan Facebook-sivuille. Ja kun neuvottelut on käyty ja sopimukset tehty, niistä ilmoitetaan niin ikään heti verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla.

 

Merijärvi, tiedote 17.11.2017:

1. työmaakokous pidettiin Jokilaaksojen Kuituverkko-osuuskunnan Merijärvi 2017 – 2018 -hankkeessa 15.11.2017 Merijärvellä.

Tilaajan ja urakoitsijan osalta ja näkökulmasta työt ovat halutulla tasolla. Kaivuihin vaikuttavat kuitenkin kelit, joiden vuoksi kaivuut on keskeytetty tältä erää. Kevääseen on valmistauduttu tekemällä teiden alituksia ja jonkin verran kaapelointia:

Oulaistentie, tehty muutamia alituksia
Pahkasalontie, tehty kaikki alitukset, kaapelointia 1,5 km.
Kalajoentiellä poikittaisalitukset tekemättä. Kaikki pitkittäisalitukset tehty. Kaapelointia tehty 1,1 km.
Merijärventiellä keskusta-Pyhänkoski, kaikki alitukset tehty.
Taloasennuksia tehty 41 kpl.

Taloasennuksia tehdään talvena aikana ja niiden osalta asentaja ottaa yhteyttä kiinteistön omistajaan. Kuten aiemmin tiedotettu, pihakuvia varten tarvitaan pihakuvapiirros, johon löytyvät ohjeet näiltä verkkosivuilta. Pihakuvat tarvitaan huhtikuun loppuun mennessä.

Merijärvi, tiedote 14.11.2017:

Talvi painaa päälle. Kaivuu-urakointi alkaa pikkuhiljaa siirtyä talviteloille, jos ei sitten iske takakesä 
Talven aikana voidaan tehdä sisäasennuksia ja näihin liittyen asentaja ottaa tilaajaan yhteyttä.

Keväällä 2018 aloitetaan auraukset pihaosuuksilla suuremmassa mittakaavassa. Ennen kevään aloituksia tarvitsemme kiinteistön omistajalta pihakuvapiirroksen sekä allekirjoitetun pihakuva-kaavakkeen.

Katso verkkosivuilta pihakuva – ohjeet tästä:
http://www.jokiverkko.fi/piirra-pihakuva-katso-ohjeet/

Tästä löydät ohjeet pihakuvan allekirjoitus-kaavakkeeseen:
http://www.jokiverkko.fi/pihakuvan-liite-allekirjoitus/

Facebook-sivuilta löydät videoita piha-aurauksesta ja -kaivuusta sekä päätelaitteen asennuksesta, klikkaa tästä:
https://www.facebook.com/Jokilaaksojen-Kuituverkko-osuuskunta-1503393073070105/

 

Merijärvi, tiedote 7.11.2017:

Tiistaina 31.10.2017 on aloitettu työt tien alituksilla Kalajoentiellä. Työt etenevät siitä Oulaistentielle ja Männistöntielle.
6.11 on ensimmäinen kaapelinauraus porukka lähtenyt liikkeelle Kalajoentiellä Saukontien kohdalta kohti Merijärven kylää. Teiden alituksiin ja kaapeliaurauksiin tullaan lähiaikoina lisäämään kalustoa.

Tänä syksynä keskitytään valokuiturungon rakentamiseen. Keväällä urakkaa jatketaan sivuteiden rakentamisen osalta.